Sveikatos tikrinimas


Įgyvendinant darbuotojų saugos ir sveikatos teisės aktų nuostatas, darbdavio pareiga yra organizuoti privalomus darbuotojų sveikatos patikrinimus ir sudaryti darbuotojams sąlygas pasitikrinti sveikatą darbuotojų darbo laiku. Darbuotojų pareiga yra įmonėje nustatyta tvarka pasitikrinti sveikatą.

Privalomojo sveikatos patikrinimo tikslai:

įvertinti, ar įsidarbinantys bei dirbantys asmenys gali dirbti konkretų darbą konkrečiomis darbo sąlygomis;

apsaugoti įsidarbinančių asmenų ir darbuotojų sveikatą nuo galimo profesinės rizikos veiksnių poveikio, siekiant išvengti traumų ar kitokio darbuotojo sveikatos pakenkimo;

įvertinti, ar efektyvios taikytos profesinės rizikos šalinimo ir mažinimo priemonės;

siekti išvengti ar kuo anksčiau diagnozuoti profesines ligas.

UAB „TUTUS ES“ gali parengti reikiamą dokumentaciją, susijusią su darbuotojų sveikatos tikrinimu įmonėse (įsakymų ir grafikų ruošimas, asmens medicininių knygelių (F 048/a) ir kontingentų patvirtinimo pažymų pildymas).

Ar Jūs pasiruošę pokyčiams?


Susisiekti