Darbuotojų saugos ir sveikatos dokumentų ruošimas


UAB "TUTUS ES" parengia naujus, o taip pat atnaujina jau esančius įmonėje darbuotojų saugos ir sveikatos dokumentus, garantuoja darbuotojų saugos ir sveikatos, priešgaisrinės saugos dokumentacijos atitikimą Lietuvos Respublikoje galiojantiems teisės aktams.

Operatyviai ir profesionaliai parengiame visus privalomus įmonės veikloje darbuotojų saugos ir sveikatos dokumentus ir konsultuojame dėl jų tolimesnio tvarkymo:

įsakymų komplektas ruošiamiems dokumentams ir reikalaujamiems pagal norminius teisės aktus;

darbuotojų saugos ir sveikatos instrukcijų rengimo, darbuotojų instruktavimo tvarka;

darbuotojų saugos ir sveikatos instrukcijos;

gaisrinės saugos instrukcija;

darbo tvarkos taisyklės;

darbuotojų pareiginiai nuostatai;

darbuotojų, atliekančių pavojingus darbus, mokymo ir žinių patikrinimo dokumentai;

darbuotojų aprūpinimo asmeninėmis apsaugos priemonėmis parinkimo modulis;

darbuotojų sveikatos tikrinimo grafikas;

kopėčių, pastolių, stelažų tikrinimo tvarkos dokumentai;

kiti dokumentai, reikalingi įgyvendinant darbuotojų saugos ir sveikatos teisės aktų nuostatas.

Taip pat konsultuojame nelaimingų atsitikimų tyrimo klausimais:

išsiaiškinant nelaimingo atsitikimo aplinkybes;

nustatant nelaimingo atsitikimo priežastis;

pildant bei koduojant nelaimingų atsitikimų N-1 (darbe) bei N-2 (pakeliui į/iš darbo) aktus;

nurodome, kokie dokumentai reikalingi nelaimingo atsitikimo ištyrimui;

teikiame pasiūlymus prevencijos priemonių plano sudarymui.

Ar Jūs pasiruošę pokyčiams?


Susisiekti