Mokymai


UAB „TUTUS ES“ organizuoja mokymus įvairių darbuotojų, dirbančių pavojingus darbus, mokymą pagal neformalias mokymo programas:

atliekant krovinių tvarkymo darbus rankiniu būdu;

darbuotojų vykdančių pavojingų cheminių medžiagų ir preparatų naudojimą ir laikymą;

dirbant su staklėmis esant nemechanizuotai pastūmai;

darbai, atliekami aukščiau kaip 5 metrai nuo žemės paviršiaus ar grunto, perdengimo, pastolių ar grindų paviršiaus, kai pagrindinė apsaugos nuo kritimo priemonė yra apraišai;

darbuotojų, dirbančių darbus, keliančius užgriuvimo, nugrimzdimo arba kritimo pavojų, kurių rizika padidėja dėl statybos pobūdžio, darbo metodų arba aplinkos sąlygų darbo vietoje arba statybvietėje;

darbai šuliniuose, iškasose, kolektoriuose ir kituose požeminiuose įrenginiuose ir statiniuose.

Rengiame specialias mokymo programas pagal darbdavio poreikį, mokomąją medžiagą, žinių tikrinimo testus.

Ar Jūs pasiruošę pokyčiams?


Susisiekti